Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: imię, nazwisko, telefon, mail przez administratora danych firmę HR GUITARS Hubert Rowiński ul. Fortel 4g, 03-166 Warszawa w celu informacyjno-marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie i potwierdzam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Załączniki
Do tego pola można wysłać nieograniczoną liczbę plików.
Limit 10 MB.
Dozwolone rozszerzenia: jpg jpeg png zip 7z rar.